ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετοχές της KLIMART AE σε εκθέσεις

“CLIMATHERM 2016”

“CLIMATHERM 2016”

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη συμμετοχή της KLIMART AE στην έκθεση CLIMATHERM 2016.