ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι συμμετοχές της KLIMART AE σε εκθέσεις

«CLIMATHERM 2016»

«CLIMATHERM 2016»

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη συμμετοχή της KLIMART AE στην έκθεση CLIMATHERM 2016.