«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2014»

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη συμμετοχή της KLIMART A.E. στην έκθεση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2014.